Czy jesteś poświęcony Sercu Maryi?

Czy jesteś poświęcony Sercu Maryi? Przyzwyczaj się odnawiać często to poświęcenie.

Odnawiaj je wstając każdego dnia, odnawiaj je przed rozpoczęciem każdej pracy lub obowiązku, odnawiaj je przede wszystkim w chwilach trudnych lub w momentach doświadczeń dla twego ducha.

Stopniowo przyzwyczaisz się do działania w imię Maryi i wtedy dokonasz rzeczy wspaniałych, a mówiąc ściślej - zobaczysz, jakich cudownych dzieł dokona Maryja razem z tobą.

Dziewico i Matko Boga, poświęcam się Tobie jako Twoja córka, abyś mnie nauczyła kochać Jezusa i postępować zgodnie z Ewangelią.