Cześć najdoskonalsza

Akty nasze, choćby najświętsze, nie są bez skazy,
i jeżeli chcemy je ofiarować Panu Jezusowi czyste i niepokalane,
musimy je bezpośrednio skierować do jedynie Niepokalanej
i dać Jej na własność, by jako swoją własność dała je Synowi swemu.

Wtedy staną się one bez skazy, niepokalane.
Otrzymawszy zaś wartość nieskończoną przez Bóstwo Jezusowe
godnie uwielbią Boga Ojca.

św. Maksymilian Maria Kolbe