Znośmy krzyżyki

Módlmy się, znośmy krzyżyki,
bardzo miłujmy dusze wszystkich bez wyjątku
bliźnich, przyjaciół i nieprzyjaciół,
i ufajmy, a to wszystko w tym celu,
by Ona stała się jak najprędzej
Królową wszystkich i każdego z osobna
na całym świecie.

św. Maksymilian Maria Kolbe