Zadanie w MI

Miłość nie spoczywa, ale rozszerza się jak ogień, który pożera wszystko.

I my, i wszyscy członkowie MI, musimy dążyć,
abyśmy sami przetrawieni zostali przez te płomienie miłości,
a następnie, żeby ten ogień przepalił wszystkie dusze,
jakie są i będą na świecie.

To jest zadanie MI.

św. Maksymilian Maria Kolbe