Wychowanie dzieci

Wychowanie dzieci ma decydujące znaczenie
dla Kościoła i dla społeczeństwa.

Wychowanie, jakie otrzymuje dziecko
wpływa decydująco na całe jego życie.

Jezus, aby pobudzić naszą gorliwość na rzecz dzieci,
mówi nam, że wszystko to, co uczynimy dla dzieci,
będzie przez Niego potraktowane
jako uczynione osobiście dla Niego.

Nie można wyobrazić sobie większej zachęty.