Wszystko dla...

Najprostszą drogą do zbawienia duszy
jest pobudzić ją, by choć cośkolwiek
chociażby najmniejszego uczyniła lub wycierpiała
dla tej najłaskawszej nieba i ziemi Królowej
z woli Wszechmocnego Boga.

św. Maksymilian Maria Kolbe