Własność Niepokalanej

Podobno człowiek im dłużej żyje,
tym więcej i upadków nazbiera
i dlatego różni święci nie pragnęli długiego życia.

Zresztą całe nasze życie,
czy długie czy krótkie,
jest własnością Niepokalanej.

Pozwólmy tylko dać się Jej prowadzić swobodnie,
a Ona w krótkim czasie uświęcić nas może.

św. Maksymilian Maria Kolbe (Pisma, nr 739b)