Wiele cierpienia

Dusza należąca do Rycerstwa Niepokalanej
przestaje się zbytnio niepokoić nawet o swoją wieczność.
Uznaje, że wszystko, co od jej woli nie zależy,
przychodzi z ręki Bożej przez Niepokalaną,
a ze swej strony stara się uczynić wszystko, co może,
by wolę Niepokalanej coraz doskonalej poznawać
i coraz wierniej wykonywać,
chociażby to kosztowało wiele cierpienia,
a nawet ofiary krwi.

św. Maksymilian Maria Kolbe