Proszący rozkaz

Św. Józef prosząc, jakby rozkazuje
Najświętszej Maryi Pannie
i Panu Jezusowi.

św. Maksymilian Maria Kolbe