Pod każdym względem Jej

MI zaczęła się i rozwijała przez święte Posłuszeństwo.
I nie mogło być inaczej, bo istotą jej jest być Niepokalanej.
Niepokalanej i sługą, i dzieckiem, i niewolnikiem, i rzeczą, i własnością itd.
Słowem, być pod każdym względem Jej.
Zniknąć sobie i stać się Nią.
Najistotniejszą zaś częścią takiego przeistoczenia jest
naszej woli do Jej woli dostosowanie, zlanie, zjednoczenie.

św. Maksymilian Maria Kolbe