Oziębłość

Mód się i pracuj wciąż,
abyś nie wpadł w oziębłość.

św. Maksymilian Maria Kolbe