Oto nasz cel

Celem Milicji Niepokalanej jest zdobyć cały świat,
wszystkie serca i każde z osobna
dla tej Królowej nie tylko nieba, ale i ziemi;
dać szczęście prawdziwe tym biednym nieszczęśliwym,
którzy go szukają w przemijających rozkoszach tego świata
- oto nasz cel.

św. Maksymilian Maria Kolbe