Opatrzność Boża

Dozwól się prowadzić. Opatrzność Boża wszystkim rządzi.

św. Maksymilian Maria Kolbe