Ona w tobie

Ona cię upodobni do siebie,
coraz bardziej niepokalanym czynić będzie,
mlekiem swej łaski karmić.
Pozwól się tylko Jej prowadzić,
coraz swobodniej Jej urabiać.
Czuwaj nad czystością sumienia,
w Jej miłości je oczyszczaj.
Nie zniechęcaj się
nawet po grzechu ciężkim i wielekroć popełnianym.
Akt miłości doskonałej oczyści cię.

św. Maksymilian Maria Kolbe