Ogrójec

I... nie odszedł kielich
i Pan Jezus, Boży Syn, przecierpiał męki straszne.

Pan Bóg wie lepiej, co jest nam pożyteczne,
czy zdrowie czy choroba, czy bogactwo czy ubóstwo,
czy sława czy zniesławienie.

Można się modlić i trzeba w utrapieniu,
ale zdać się też przede wszystkim na Bożą Wolę.

św. Maksymilian Maria Kolbe