Obojętność

Rycerz Niepokalanej...
nie jest obojętny na szerzące się zło,
ale nienawidzi całym sercem
i prześladuje przy każdej sposobności,
na każdym miejscu
i w każdym czasie
wszelkie zło zatruwające dusze ludzkie.

św. Maksymilian Maria Kolbe