Nieść krzyż

Jeżeli chcesz triumfować w niebie z Panem Jezusem,
potrzeba, abyś na tym świecie niósł z Nim krzyż.

św. Maksymilian Maria Kolbe