Nie myślmy nawet o cząstkach

Moje Drogie Dzieci,
jeżeli o Niepokalaną chodzi, nie myślmy nawet o "cząstkach",
ale raczej wspołzawodniczmy wszyscy
i każde powiększenie miłości ku Niej w jednym,
niech powoduje spotęgowanie tym większe w innych.

Nasze serca takie małe, słabe.
Nigdy nie oddamy Jej takiej miłości,
na jaką Ona zasługuje,
jaką Ona nas kocha.

św. Maksymilian Maria Kolbe (Pisma, nr 411)