Najdoskonalej Jezusowa

Ponieważ Niepokalana jest najdoskonalej Jezusowa,
a Jezus Bogiem i Ojca Przedwiecznego własnością,
każda nasza ofiara, chociażby wprost skierowana
do Ojca Przedwiecznego,
z natury rzeczy oczyszcza się w Niepokalanej
i do nieskończonej doskonałości podnosi w Jezusie,
i staje się przedmiotem upodobania Trójcy Przenajświętszej.

św. Maksymilian Maria Kolbe