Na Jego wzór

Mamy się uformować na wzór Pana Jezusa.

św. Maksymilian Maria Kolbe