Miłość bezgraniczna

Miłość Pana Jezusa w bliźnich, bezinteresowna, nadnaturalna, bez granic.

św. Maksymilian Maria Kolbe