Miłość bez granic

Bezgraniczna miłość Niepokalanej!
Co to jest?

Niepokalana jest tak zjednoczona miłością z Bogiem,
że wznosi się ponad nie tylko wszystkich Świętych,
ale i Aniołów, i Archaniołów, i Cherubinów, i Serafinów,
więc bezgraniczna miłość ku Niepokalanej
podnosi nas aż do Niej (i jednoczy miłością), ponad... tych wszystkich...

Co to jest Niepokalanej miłość bezgraniczna?

Ona najbardziej zbliżona do Boga,
a my najbardziej zbliżeni do Niej,
a więc przez Nią do samego Boga

św. Maksymilian Maria Kolbe (Pisma, nr 411)