Matka

Matka nie zowie się i niej tylko częściową matka dziecka. ani ojciec nie jest ojcem części, ale i ojciec i matka są rodzicami całego dziecka. Tak i Matka Najświętsza zowie się i jest Matka całego Jezusa, Boga-Człowieka, więc i Matką Bożą.

św. Maksymilian Maria Kolbe