Lekarka dusz

Choćby nie wiem jakie nałogi
zagnieździły się w duszy,
to gdy ona zwracać się będzie
do lekarki dusz, Niepokalanej -
uwolniona z nich zostanie.

św. Maksymilian Maria Kolbe