Kierunek

Tak mi się różnie zdaje,
że Niepokalanów powstał za ofiary dla Niepokalanej
i Jej cały świat podbić musi (czyli wypełnić cel MI);
gdyby zaś zmienił ten cel,
przestanie mieć rację bytu i utraci rozmach rozwojowy,
nastąpi stagnacja, wygodnictwo i rozkład.

św. Maksymilian Maria Kolbe