Kiedy Ona zawładnie światem?

Kiedyż to Ona zawładnie światem?...
Kiedy w każdym kraju powstanie Jej Niepokalanów
i Jej "Rycerz" w każdym języku do każdego zawita domu, pałacu, lepianki?...
Kiedyż Jej medalik spocznie na każdej piersi
i dla Niej będzie biło każde serce na kuli ziemskiej?...

św. Maksymilian Maria Kolbe