Jej własność

Niepokalana Matką i naszą, i Boga.
Gdzież więc Jej miejsce?
A tym samym i nasze, Jej rzeczy, Jej własności!
Przecież Ona naszą duszę przenika i kieruje wszechwładnie jej władzami.
My naprawdę Jej.
Więc zawsze, wszędzie z Nią...

Ale co o sobie mamy myśleć?
Zniknijmy w Niej.
Niech Ona sama pozostanie, a my w Niej, częścią Jej.

Czyż wolno tak stworzeniom nędznym jak my bredzić?
A jednak to prawda, rzeczywistość.

św. Maksymilian Maria Kolbe (Pisma, nr 411)