Heroizm

Nie ma takiego heroizmu,
którego by dusza nie wykonała
z pomocą Niepokalanej.

św. Maksymilian Maria Kolbe