Dzieło

Najważniejsze dzieło w ludzkości,
to jest wydanie na świat i wychowanie Pana Jezusa,
powierzył Pan Bóg Matce Najświętszej.

Czyż więc może być porównanie
Matki Najświętszej z innymi świętymi?

Nie ma porównania.

św. Maksymilian Maria Kolbe