Drabina do Serca

Niepokalana jest tą drabiną,
po której idziemy do Przenajświętszego Serca Jezusowego,
a kto by usunął tę drabinę
- nie wejdzie do góry i runie na ziemię.

My wierzymy mocno, że Ona prowadzi nas do Pana Jezusa.

św. Maksymilian Maria Kolbe (Konferencje, nr 204)