Domek nazaretański

Niepokalanów to domek nazaretański. Ojcem - Bóg Ojciec, Matką i Panią domu to Niepokalana, pierworodnym Synem a naszym Bratem to Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza.

Wszyscy zaś młodsi bracia starają się naśladować starszego w miłości i czci ku Bogu i Niepokalanej - wspólnym naszym Rodzicom, a od Niepokalanej uczą się kochać Boskiego Starszego Brata, Pierwowzór, Ideał świętości, który raczył z nieba zstąpić, wcielić się w Niej i zamieszkać z nami w Tabernakulum.

św. Maksymilian Maria Kolbe