Dla Najsłodszego Serca Jezusowego

Mamy wszystkie dusze do stóp Niepokalanej doprowadzić.

Więc wysiłku dużego i poświęcenia potrzeba,
by jak najprędzej do celu naszego zdążać...
przecudnego, świetlanego celu -
zdobycia świata całego dla Niepokalanej,
a przez Nią dla Najsłodszego Serca Jezusowego
i to jak najprędzej!

św. Maksymilian Maria Kolbe