Dążenie do świętości

Musimy sami dążyć do świętości,
bo żadne łaski i modlitwy nam nie pomogą,
jeśli nasza własna wola nie będzie się starać.

św. Maksymilian Maria Kolbe