Czas zasług

Życie krótkie; po śmierci nie ma zasług.
Teraz czas stać się świętym.

św. Maksymilian Maria Kolbe