Cierpienie

Po śmierci już cierpieć nie można -
czas krótki na dowody miłości,
a żyjemy tylko raz.

św. Maksymilian Maria Kolbe