Akty

Bardzo trafne jest powiedzenie:
"krótkie westchnienie przy pracy to - najlepsza modlitwa"
i bardzo to praktyczne,
bo to nas łączy wciąż i coraz ściślej z Niepokalaną,
jako narzędzia z ręką Mistrzyni
i przez to otrzymujemy łaski
oświecenia umysłu (by poznać Jej Wolę)
i wzmocnienia woli (by ją spełnić).

św. Maksymilian Maria Kolbe