Ćwicz się w cnotach

Nabożeństwo, jakie żywisz do Najświętszej Maryi Panny i pewność Jej opieki, nie mogą zwolnić cię z dokładania osobistych starań i wysiłków, aby zerwać z grzechem i ćwiczyć się w praktykowaniu wszystkich cnót.

Cześć dla Najświętszej Maryi Panny umocni i podniesie twoje osobiste działanie. Staraj się i ofiaruj swoją osobistą pracę Maryi. Pozwól, niech cała reszta pozostanie w Jej rękach!

Panno Maryjo, oddaję się pod Twoją macierzyńską obronę i proszę Cię, abyś błogosławiła moje wysiłki w wierności Ewangelii Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.