Cudów nie ma

«Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony». I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
Mt 13,58

Stał się człowiekiem,
Dał się położyć w żłobie,
Karmiony był mlekiem,
Uzdrawiał, leczył, wskrzeszał umarłych.

Dał się przybić do krzyża,
Oddał swoją Matkę,
Pozostawił się w Sakramentach
jako Pokarm, abyś żył...

Co jeszcze Jezus musi zrobić, abyś uwierzył, że Cię bezgranicznie, bezwarunkowo i nieskończenie kocha?