Co dzień bardziej

Co dzień bardziej stawajmy się Niepokalanej
i w Niej i przez Nią Jezusowymi, Bożymi,
a nie czasem obok Niej.

Nie służymy Bogu Ojcu i Panu Jezusowi, i Niepokalanej,
ale Bogu w Panu Jezusie i przez Pana Jezusa,
a Panu Jezusowi w Niepokalanej i przez Niepokalaną.

Czyli bezpośrednio - bezgranicznie i wyłącznie Niepokalanej.
Z Nią zaś, w Niej i przez Nią Panu Jezusowi.
A z Nim, w Nim i przez Niego Bogu Ojcu.

św. Maksymilian Maria Kolbe