Cierpienie źródłem komunii

Cierpienia, jakie przynosi nam życie, przyjęte serdecznie, stwarzają komunię z Jezusem, z Maryją i wszystkimi cierpiącymi ludźmi.

Maryja stojąca u stóp krzyża reprezentuje całą ludzkość i Kościół. Można nawet powiedzieć, że Ona oddaje Jezusa Ojcu za całą ludzkość i otrzymuje całą ludzkość jako podarunek od swego Syna. Otrzymuje całą odkupioną ludzkość, wchodzącą z bólem do historii i zmierzającą do nowego nieba i nowej ziemi, które wyrastają z Paschy Zmartwychwstałego.

Maryjo, Ty, jak nikt inny, zrozumiałaś cierpienia Jezusa i całej ludzkości. Pomóż nam podjąć krzyż, aby iść za Jezusem i oddać swoje życie, aby je ocalić.