Chwila łaski

I ja też boję się cierpień, a zwłaszcza upokorzeń,
ale pocieszam się tym, że i Pan Jezus
nie inaczej chciał się czuć w Ogrójcu.

Łaski przychodzą w chwili, kiedy ich trzeba.

św. Maksymilian Maria Kolbe