Chrystus nas zbawia

Kiedy przychodzi Chrystus, aby dokonać dzieła zbawienia, zbawia nas wszystkich, ponieważ zbawia nas jako swój lud lub swoją rodzinę. W ten sposób każdy z nas jest zbawiony, o ile tylko znajduje się we wspólnocie kościelnej. Mówiąc prościej - "ja" przemienia się w "my". Gdy oddalamy się od wspólnoty, oddalamy się od zbawienia.