Chrystus ma wzrastać

Jan Chrzciciel uznał za stosowne to, aby on się pomniejszał dla wzrastania znaczenia Chrystusa (por. J 3,30).

Wyniszczyć samego siebie tylko po to, aby wyeliminować własne "ja", nie byłoby zgodne z Ewangelią ani z humanizmem. Wyeliminować nasze "ja", wznosząc je do utożsamienia się z Chrystusem, nie jest w rzeczywistości zniszczeniem "ja", lecz jego wysublimowaniem.

Wyrzeczenie się samego siebie jest konieczne dla każdego chrześcijanina... Drogę wyrzeczenia się samego siebie, cierpienia i śmierci, przebytą przez Nauczyciela, musi przebyć każdy, kto chce być Jego uczniem.