Chrystus jest światłem

Chrystus jest prawdziwym światłem, które oświeca każdego człowieka (por. J 1,9; 8,12). On pragnie, aby ludzie uczestniczyli w Jego świetle, by z kolei sami mogli je przekazywać innym.

Nie mów, że nie masz odpowiednich przymiotów, aby być światłem Ewangelii. Wspaniałość chwały Bożej objawia się w uczynkach Jego synów i zaprasza wszystkich do spotkania z Nim.

Nie wystarczy, abyśmy prowadzili życie, które samo w sobie jest znakiem. Potrzeba tego, aby rzeczywistość naznaczona przez to życie, była tym, co ono oznacza, aby wszyscy, którzy na nas patrzą, mogli przekonać się o zbawczej rzeczywistości Ewangelii.