Chcę służyć Maryi

Pragnąc być w Królestwie Syna, chcę służyć Maryi. Aby być przyjętym na służbę Bogu, pragnę, aby Matka panowała nade mną jako świadek.

Pragnąc być pobożnym sługą Jej Syna, chcę być najpierw sługą Jego Matki.

Służyć Służebnicy oznacza także służyć Panu. To, co dotyczy Matki, dotyczy także Syna. Idąc do Matki, idziemy do Tego, którego Ona wykarmiła. Król przyjmuje dla siebie cześć, jaką oddaje sługa Królowej św. Ildefons

Święta Maryjo, Gwiazdo ocalenia, spraw, abym dopłynął do upragnionego portu.