Charakter Niepokalanowa

Niepokalanów ma swój charakter "przez Niepokalaną". Niech tylko się odsunie od celu MI i charakteru "przez Niepokalaną" - straci rację bytu i nie będzie miał błogosławieństwa Niepokalanej... Gdyby Niepokalanów wykreślił Niepokalaną jako drabinę do doskonałości - straci wszystko. Walka będzie o ideał najwyższy.

św. Maksymilian Maria Kolbe