Cel ostateczny człowieka

Celem ostatecznym człowieka jest ten cel,
do którego zdąża, dla którego zużywa środki,
by go osiągnąć.

Naszym celem jest miłość Boża
przez Niepokalaną i w Niej,
a środkiem - życie,
dlatego powinniśmy zużyć swe życie
dla tego celu.

św. Maksymilian Maria Kolbe