Całkowita ufność

Gdy w czasie Zwiastowania Maryja otrzymała wiadomość od Anioła i przyjęła Boże plany względem siebie, nie znała wielu szczegółów, lecz oddała się z pełnym zaufaniem w ręce swego Pana.

To będzie zasługa naszej wiary: mieć całkowitą ufność w dobroć i opatrzność Bożą. Przyjmijmy plany Boże i bądźmy przekonani, że wszystko, co Bóg dopuści w naszym życiu, w ostatecznym rozliczeniu, wyjdzie na naszą duchową korzyść.

Oddajmy się jak małe dziecko w ręce naszego Ojca i pozwólmy, aby On realizował swoje plany w naszym życiu.

Maryjo, pomóż nam zaufać Bogu, nawet wtedy, gdy okoliczności napawają nas lękiem i zniechęceniem