Całkowicie oddana Bogu

Odpowiedź Najświętszej Maryi Panny, jaka wyszła z Jej ust: "Niech mi się stanie według Twego słowa", tkwiła głęboko najpierw w Jej Niepokalanym Sercu. Te słowa oznaczały osobiste oddanie się bez reszty, aby w Niej wykonały się plany Boże.

Jej pozytywna odpowiedź "Tak" nigdy nie była cofnięta, a raczej potwierdzana, odnawiana i aktualizowana, aż do powtórzenia jej w nowym duchu u stóp krzyża.

Maryjo, całkowicie oddana Bogu, powierzamy się w Twoje ręce, abyś nas ofiarowała i poświęciła Bogu Ojcu.