Cała piękna

Kwiaty pozostawiają swój aromat w pomieszczeniach, gdzie znajdowały się przez jakiś czas. Boskość przebywała przez dziewięć miesięcy w ciele Maryi. Czyż mogła nie pozostawić tam czegoś boskiego?

Maryja miała coś z tego wdzięku, z tej nieodpartej atrakcji Jezusa Chrystusa, którą On przyciągał do siebie ludzkie rzesze.

Z całą słusznością liturgia zwraca się do Maryi słowami pełnymi zachwytu: "Cała piękna jesteś, o Maryjo!".

Panno i Matko Boga, ja powierzam się Tobie jako Twoje dziecko i proszę Cię o opiekę!